วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2011 เวลา 19:57 น.
Rate this item
(51 votes)

เวลาทำการ

ขออภัยที่ทางโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน ต้องงดบริการตรวจรักษากรณีฉุกเฉินหลังช่วงเวลา 20.00 น. เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้รองรับการบริการได้อย่างทั่วถึงค่ะ

เวลาทำการ


วันจันทร์-พฤหัส                                       เปิดรับบัตรคิวเวลา 7.00-14.00 น.

วันศุกร์                                                 เปิดรับบัตรคิวเวลา 7.00-11.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ                เปิดรับบัตรคิวเวลา 7.00-14.00 น.

นอกเวลาราชการ                                     เปิดรับบัตรคิวเวลา 16.30-20.00 น.

ฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง


คลินิคโรคตา

วันจันทร์              สพ.ญ.ณัฐเนตร (ช.)

วันอังคาร             สพ.ญ.ณัฐเนตร (ช.)

น.สพ.วิญญู (บ.)

วันพุธ                  น.สพ. นภสินธุ์ (ช.)

วันพฤหัสบดี , ศุกร์  อ.อารีย์ (ช.)

เสาร์-อาทิตย์         น.สพ.นภสินธุ์ (ช-บ.)

สพ.ญ.ณัฐเนตร (ช-บ.)

หมายเหตุ : วันเสาร์-อาทิตย์ ให้ดูในแฟ้มนัดว่าสัตวแพทย์ท่านใดลงตรวจ และสามารถนัดเคสใหม่ได้

 

คลินิคเนื้องอก

วันจันทร์              อ.สุณี (ช.)

วันพุธ , ศุกร์          สพ.ญ.สิริภัทรา (ช.)

 

คลินิคระบบสืบพันธุ์

วันจันทร์, พฤหัสบดี อ.เกษกนก (ช - บ.)

หมายเหตุ : สามารถนัดเคสใหม่ได้

 

คลินิคโรคไต

วันจันทร์               อ.เฉลิมพล (ช - บ.)

วันพฤหัสบดี           น.สพ.โอสธี (ช - บ.)


คลินิคโรคหัวใจ

วันจันทร์,พุธ          สพ.ญ.ทิพยพร (ช.)

วันอังคาร,พุธ,พฤหัส  อ.อมรรัตน์ (ช.)

 

คลินิคกล้องส่องตรวจ

วันพุธ                   น.สพ.วิจิตรม อ.จตุพร (บ.)

วันพฤหัสบดี           สพ.ญ.พิมพ์ใจ (ช - บ.)


คลินิคสัตว์เลี้ยงพิเศษ

วันจันทร์-ศุกร์         น.สพ.เกษตร, สพ.ญ.ลดาวัลย์, สพ.ญ.ทักษอร

วันเสาร์-อาทิตย์      อ.พรชัย, สพ.ญ.ทักษอร

 

คลินิคระบบประสาท

วันจันทร์-พฤหัส  น.สพ.บดินทร์, น.สพ.ภัคธร(บ), ส.พญ. แทนหทัย(ช)

วันศุกร์             น.สพ.บดินทร์, สพญ. แทนหทัย(ช)

ดู โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

Last modified on วันศุกร์ที่ 04 มกราคม 2013 เวลา 18:50 น.
Administrator

Administrator

หน่วยงานสารสนเทศโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรได้รับมอบหมาย

ให้ดำเนินการจัดทำเว๊บไซท์ของโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์

และให้บริการความรู้กับสัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ

Website: www.kasetanimalhospital.com

Latest from Administrator

back to top