วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2011 เวลา 18:30 น.
Rate this item
(4 votes)

กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา

กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินจากการ จำหน่ายเสื้อยืดครอบครัวคุณทองแดง จำนวน 2,000,000.- บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดตั้ง

ที่มาของกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา

ด้วยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ ซึ่งประกอบด้วย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินจากการจำหน่ายเสื้อยืดครอบครัวคุณทองแดง จำนวน 2,000,000.- บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดตั้ง กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์-ป่วยอนาถา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เงินกองทุนฯ ในการรักษาสัตว์ป่วยอนาถาที่เจ้าของหรือผู้นำมารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลตามจริงหรือบางส่วนได้

ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069-2-30400-9 ชื่อบัญชี กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา หรือ ตู้รับบริจาค

Last modified on วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2011 เวลา 18:51 น.
Administrator

Administrator

หน่วยงานสารสนเทศโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรได้รับมอบหมาย

ให้ดำเนินการจัดทำเว๊บไซท์ของโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์

และให้บริการความรู้กับสัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ

Website: www.kasetanimalhospital.com

Latest from Administrator

back to top