วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2011 เวลา 07:58 น.
Rate this item
(1 Vote)

พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

ภาพข่าว : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้คณะอาจารย์และสัตวแพทย์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับบริจาคเลือดจากสุนัขหลวง ณ วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำเลือดมาเก็บสำรองไว้ใช้ช่วยเหลือสุนัขของประชาชนที่เจ็บป่วย และมีความต้องการใช้เลือด ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Administrator

Administrator

หน่วยงานสารสนเทศโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรได้รับมอบหมาย

ให้ดำเนินการจัดทำเว๊บไซท์ของโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์

และให้บริการความรู้กับสัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ

Website: www.kasetanimalhospital.com

Latest from Administrator

back to top