วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2011 เวลา 17:56 น.
Rate this item
(1 Vote)

การพัฒนาสู่ยุคดิจิตอลของโรงพยาบาลสัตว์

DigitalLife DigitalLife หน่วยภาพวินิจฉัย โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร

อีกไม่นานโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน จะปรับระบบเอกซเรย์ของโรงพยาบาลเป็นระบบ digital ทั้งหมด หมายถึงว่าเราสามารถเรียกดูภาพเอกซเรย์จากที่ห้องตรวจหรือที่หน่วยสัตว์ป่วยในได้เลยโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ฟิลม์ออกมาให้สิ้นเปลือง เหมือนกล้อง digital ที่ปัจจุบันเราใช้แทนกล้องที่ใส่ฟิล์มแบบเดิม โดยดูได้จากจอคอมพิวเตอร์ สามารถดึงภาพและผลมาดูเปรียบเทียบได้ง่าย สะดวกต่อการจัดเก็บ ลดแรงงานในการค้นหาและการล้างฟิลม์ได้ ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และสามารถใช้ความสามารถของเทคโนโลยีต่างๆปรับปรุงคุณภาพของภาพต่างๆ และดึงประโยชน์ของภาพมาใช้งานได้สูงสุด

เดิมการเอกซเรย์ต้องใช้ฟิลม์เป็นตัวรับภาพและนำไปล้างผ่านขั้นตอนต่างๆ หากภาพที่ได้มีคุณภาพไม่เพียงพอ จะต้องเริ่มขบวนการใหม่ตั้งแต่ถ่าย และล้างฟิล์มจนได้ภาพ ซึ่งปัจจุบัน เราจะเปลี่ยนจากใช้ฟิลม์เป็นตัวรับภาพเป็นระบบ digital ที่คาสเซทแล้วนำไปอ่านภาพที่เครื่องอ่าน คล้ายๆว่าไปสแกน แล้วได้ภาพเอกซเรย์ขึ้นที่จอ ให้เจ้าหน้าที่ได้ปรับแต่งภาพให้มีคุณภาพสูงสุด แล้วส่งไปเก็บใน Server ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ใช้เก็บภาพทั้งหมด โดยสามารถเรียกมาดูเมื่อไรก็ได้ หรือส่งไปอ่านหรือปรึกษาได้ ไม่ต้องมีฟิลม์ ไม่ต้องล้าง ไม่ต้องจัดเก็บฟิล์ม ไม่มีปัญหาฟิลม์หาย แต่ไประวังระบบคอมพิวเตอร์ล่มหรือเสียแทน ทำให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นอย่างมาก เช่น เดิมสัตว์หนึ่งตัวมาถ่ายเอกซเรย์ต้องใช้เวลาแต่ละขั้นตอนรวมประมาณ 5-10 นาทีแล้วแต่จำนวนภาพที่ถ่าย แต่ระบบ digital ที่ใช้ในปัจจุบันลดเวลาลงได้กว่าครึ่ง คือใช้เวลาประมาณ 1-3 นาที เท่านั้นเอง แต่รูปแบบนี้ก็ยังไม่ใช่ระบบ Digital เต็มรูปแบบ แต่สามารถใช้ร่วมกับระบบเดิมที่มีอยู่ได้ (เครื่องเอกซเรย์) และราคาเครื่องไม่แพงมากนัก
ในอนาคตทางโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน ได้นำอีกรูปแบบหนึ่งของระบบเอกซเรย์ digital คือใช้ตัวรับภาพเป็น digital เลยได้ภาพขึ้นจอหลังเอกซเรย์ทันที ไม่ต้องผ่านเครื่องอ่าน จะเร็วกว่าระบบเดิมขึ้นอีก คือใช้เวลาต่อภาพประมาณ 5-10 วินาที เรียกว่าเจ้าของสัตว์ยังเดินกลับไปไม่ถึงห้องตรวจหมอก็สามารถเรียกดูฟิลม์ได้แล้ว นี่เป็นอีกก้าวหนึ่งของความเชี่ยวชาญงาน และแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในบริการของโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร ที่ต้องการบริการสัตว์ป่วยที่ต้องการการบริการจากเราให้สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ ทันสมัยตามหลักสากลระบบรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิตอล


ระบบ PACS  (Picture Archiving and Communication System)
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น หลายสิ่งหลายอย่าง สามารถนำมาพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่แพทย์และผู้ป่วยรวมถึงวงการสัตวแพทยศาสตร์ได้มากขึ้น ศูนย์รังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน ได้นำระบบที่ใช้งานด้านการเก็บรูปภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะภาพถ่ายทางรังสีและอัลตร้าซาวด์ โดยมีการรับ-ส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิตอล หรือที่เรียกว่า ระบบ PACS (Picture Archiving and Communication System) มาใช้ในการจัดการรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลสัตว์ โดยการส่งภาพข้อมูลตามมาตรฐาน DICOM ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่กำกับรูปแบบของภาพที่ใช้ในทางการแพทย์ จึงสามารถนำไปใช้งานกับโปรแกรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้กับการตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก และก้าวหน้าอย่างมากในวงการสัตวแพทยศาสตร์เมืองไทย

PACS  คืออะไร
PACS  ย่อมาจากคำว่า (Picture Archiving and Communication System)  คือระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Images) หรือภาพถ่ายทางรังสี โดยมีการรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิตอล PACS ใช้การจัดการรับส่งข้อมูล ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการส่งภาพข้อมูลตามมาตรฐาน DICOM

ทำไมถึงต้องใช้  PACS
ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ระบบ  PACS ก็เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์อย่างหนึ่งที่พัฒนามาเพื่อใช้กับแผนกรังสีโดยตรง เนื่องจากภาพถ่ายทางรังสีมีความจำเป็นในการช่วยวิเคราะห์โรค ระบบ PACS จะช่วยให้สัตวแพทย์ได้รับภาพถ่ายทางรังสีและผลวิเคราะห์จากสัตวแพทย์แผนกรังสีอย่างรวดเร็ว ทำให้การวินิจฉัยโรคและให้การรักษารวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาการจัดเก็บและค้นหาฟิล์มเอกซเรย์ ก็ทำให้เกิดความล่าช้าของการรายงานผลเอกซเรย์ได้ และบางครั้งพบว่ามีการสูญหายของฟิล์มเอกซเรย์ ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโรค ระบบ  PACS มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งมีระบบเก็บข้อมูลสำรอง จึงช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดยทางโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขนได้นำระบบนี้มาใช้ทดแทนการใช้แผ่นฟิล์ม แต่แตกต่างจากโรงพยาบาลสัตว์อื่นๆที่ไม่ได้นำเข้าระบบ PACS ซึ่งมีเพียงส่วนการถ่ายภาพเอกซเรย์ที่ได้ผลเป็นรูปดิจิตอล แต่การจัดเก็บจะอยู่เพียงเครื่องควบคุมทำให้ความสะดวกในการเรียกภาพมาดูย้อนหลัง หรือความปลอดภัยของการสูญหายข้อมูลจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหายแตกต่างจากทางโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขนที่นำระบบ PACS มาใช้งาน เนื่องจากจำนวนสัตว์ป่วยที่มาใช้บริการมีมากและโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน ให้ความสำคัญกับข้อมูลสัตว์ป่วยไม่แตกต่างจากระบบในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ (รักษาผู้ป่วยที่เป็นมนุษย์)

เราจะได้อะไรจาก  PACS
ข้อดีของระบบ PACS มีหลายด้านดังนี้
๑. ผลดีต่อกระบวนการรักษา
- ลดเวลาในการตรวจ และรอคอยผลการเอกซเรย์ เนื่องจากการล้างฟิล์ม และการค้นหา ฟิล์มเก่า
- ทำให้ได้รับการวินิจฉัยโรค และได้รับการรักษาเร็วขึ้น เนื่องจากสามารถเรียกข้อมูลเก่าที่เก็บไว้ในระบบได้ตลอดเวลา ทำให้สัตวแพทย์สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโรคได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำยิ่งขึ้น และช่วยในการวางแผนการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง
- ลดปริมาณรังสีที่สัตว์ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับเนื่องจากการถ่ายฟิล์มซ้ำที่เกิดจากการตั้งค่าเทคนิคไม่เหมาะสมกับผู้ป่วย
๒. ประหยัดทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม
- ลดอัตราการสูญเสียฟิล์มในการเอกซเรย์ซ้ำ เพราะระบบการถ่ายเอกซเรย์ที่เก็บภาพแบบ Digital สามารถที่จะทำการปรับค่าความสว่างของภาพเพื่อชดเชยส่วนที่หายไปได้
- ลดการสูญหายของฟิล์มเอกซเรย์ที่จะเกิดขึ้นในระบบเก่า
- ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการล้างฟิล์ม (น้ำยาล้างฟิล์มและน้ำเสียจากเครื่องล้างฟิล์ม)
- ลดพื้นที่ในการจัดเก็บฟิล์มเอกซเรย์
- จะไม่มีการเสื่อมสภาพของภาพรังสีเพราะว่าข้อมูลภาพถ่ายทางรังสีจะถูกเก็บในรูปแบบ Digital
ระบบ PACS จัดเก็บภาพเอกซเรย์อย่างไร
สำหรับระบบ PACS ของศูนย์รังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน สามารถทำการรับสัญญาณการเชื่อมต่อภาพที่เกิดจากเครื่องมือต่างๆ โดยผ่านมาตรฐานภาพ DICOM  ดังนี้
๑. Digital radiography เป็นเทคโนโลยีการถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป โดยใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณเอกซเรย์ (Flat panel detector) เป็นภาพดิจิตอล ซึ่งภาพจากเครื่องดังกล่าวสารมารถส่งเข้าระบบการจัดเก็บ, รับ-ส่ง ข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) เพื่อการแปลผลและส่งให้สัตวแพทย์ผู้ตรวจได้พร้อมกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรักษาให้รวดเร็วขึ้น นำมาใช้ทดแทนระบบการใช้แผ่นฟิล์ม
๒. Computed Tomography (CT) เป็นเครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง สามารถสร้างภาพ 2 และ 3 มิติ จากการสแกนตัวสัตว์ ใช้ในการดูอวัยวะภายในส่วนที่ซับซ้อนที่การเทคโนโลยีการถ่ายเอกซเรย์ทั่วไปไม่สามารถทำได้
๓. UItrasound and color Doppler UItrasound (US) เป็นเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบใหม่ โดยสามารถตรวจพยาธิสภาพของหลอดเลือดบางส่วนได้
๔. Magnetic Resonance Imaging (MRI) เป็นเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ถ้าเราต้องการฟิล์มเอกซเรย์จะทำอย่างไร
บางครั้งเราจะพบว่า มีความต้องการฟิล์มเอกซเรย์ไปใช้ในการรักษาต่อยังสถานพยาบาลอื่น ซึ่งต้องใช้ฟิล์มในการรักษาต่อเนื่อง ในระบบ PACS สามารถที่จะทำการพิมพ์ภาพถ่ายทางรังสีออกมาได้ โดยใช้เครื่อง Dry Thermal Imager ซึ่งต่อเชื่อมโยงกับระบบ PACS ที่ใช้สำหรับพิมพ์ภาพถ่ายทางเอกซเรย์พิเศษได้ นอกจากนี้ยังสามารถขอรับภาพถ่ายทางรังสีในรูปแบบของแผ่น CD แทนแผ่นฟิล์มเพื่อนำไปทำการรักษาต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องถือฟิล์มจำนวนมากอีกต่อไป (ในกรณีที่สถานพยาบาลที่จะใช้ข้อมูลภาพเหล่านี้มีระบบคอมพิวเตอร์ที่รองรับได้) ซึ่งรูปแบบนี้จะมีโปรแกรมเพื่อใช้ดูภาพทางการแพทย์โดยเฉพาะอยู่ด้วยแล้ว ทำให้สะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น

PACS ระบบที่ดีที่สุดของเอกซเรย์
ปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์ในประเทศเริ่มมีการนำเครื่องเอกซเรย์ชนิดดิจิตอลมาใช้งานแทนระบบแผ่นฟิล์มเดิมมากขึ้น และภายในอนาคตอันใกล้นี้ แผนกเอกซเรย์ในโรงพยาบาลหลายๆ แห่ง จะมีการติดตั้งระบบ PACS กันมากขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาล จะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการตรวจบริการของแผนกเอกซเรย์ รวมไปถึงได้รับการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาลจากแพทย์โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย รวมทั้งสามารถที่จะทำการปรึกษาผลวินิจฉัยภาพได้ระหว่างโรงพยาบาลที่มีการติดตั้งระบบ PACS  ได้เช่นกัน

โดย animalkuru

Kaset Veterinary Imaging Center

 

Last modified on วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2011 เวลา 18:22 น.
Administrator

Administrator

หน่วยงานสารสนเทศโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรได้รับมอบหมาย

ให้ดำเนินการจัดทำเว๊บไซท์ของโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์

และให้บริการความรู้กับสัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ

Website: www.kasetanimalhospital.com

Latest from Administrator

back to top