วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 09:51 น.
Rate this item
(3 votes)

Nagoya University Award for Contributions to International Exchange

Nagoya University Award for Contributions to International Exchange Nagoya University Award for Contributions to International Exchange โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคา 2554 ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับรางวัล Nagoya University Award of Contributions to International Exchange จากมหาวิทยาลัยนาโกยา ในงาน " 7th Nagoya University Homecoming Day " ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งรางวัลความภูมิใจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่แสดงถึงความเป็นสากลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Administrator

Administrator

หน่วยงานสารสนเทศโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรได้รับมอบหมาย

ให้ดำเนินการจัดทำเว๊บไซท์ของโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์

และให้บริการความรู้กับสัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ

Website: www.kasetanimalhospital.com

Latest from Administrator

Related items (by tag)

back to top