วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 19:58 น.
Rate this item
(0 votes)

หน่วยสัตวแพทย์อาสาฯ ในโครงการจิตอาสา เยียวยาประชาชน

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำคณาจารย์ สัตวแพทย์ และบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาฯ ช่วยเหลือน้ำท่วม ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554: คณาจารย์และนายสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. บางเขน ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาฯ ในโครงการจิตอาสา เยียวยาประชาชน

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำคณาจารย์ สัตวแพทย์ และบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาฯ ช่วยเหลือน้ำท่วม ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า การออกหน่วยในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามโครงการ “จิตอาสา เยียวยาประชาชน” ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

Last modified on วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:26 น.
Administrator

Administrator

หน่วยงานสารสนเทศโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรได้รับมอบหมาย

ให้ดำเนินการจัดทำเว๊บไซท์ของโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์

และให้บริการความรู้กับสัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ

Website: www.kasetanimalhospital.com

Latest from Administrator

back to top