วันพุธที่ 21 กันยายน 2016 เวลา 00:02 น.
Rate this item
(0 votes)

Knowledge Management Highlight

Knowledge Management Knowledge Management โรงพยาบาลสัตว์ มก. บข.

Knowledge Management Highlight

 

เรื่อง อบรมบุคลากรเพื่อถวายงานตรวจรักษาสุนัขทรงเลี้ยง

โดย ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม

และ น.สพ.นนทษิต ชุติญาณวัฒน์

วันที่ 9 กันยายน 2559

รออัพเดทข้อมูล

 

เรื่อง Neurology Emergency

โดย น.สพ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์

วันที่ 2 กันยายน 2559

สังกัด หน่วยระบบประสาท

รออัพเดทข้อมูล

 

เรื่อง Ocular emergency

โดย ผศ.สพ.ญ.ดร อารีย์ ทยานานุภัทร์

วันที่ 26 สิงหาคม 2559

สังกัด คลินิกโรคตา

รออัพเดทข้อมูล

 

การส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ

โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา

รออัพเดทข้อมูล

 

Basic ECG Interpretation

12 Steps for Rhythm Identification

Selapoom Pairor, DVM., Department of Companion Animal Clinical Sciences Faculty of Veterinary Medicine Kasetsart University

บรรยายวันที่ 8 ก.ค. 2559

ลิงค์ > http://kah.kasetanimalhospital.com/index.php/home/hospital-articles/item/81-basic-ecg-interpretation-12-steps-for-rhythm-identification

 

AAHA Pain Management Guidelines

For VET KU Practice

Sirirat Niyom, DVM., Ph.D., Diplomate, Thai Board of Veterinary Surgery

บรรยายวันที่ 8 ก.ค. 2559

ลิงค์ > http://kah.kasetanimalhospital.com/index.php/home/hospital-articles/item/80-aaha-pain-management-guidelines-for-vet-ku-practice

 

How to Approach to The Lameness Problems?

Chaiyakorn Thitiyanaporn, DVM., Ph.D., Department of Companion Animal Clinical Sciences Faculty of Veterinary Medicine Kasetsart University

บรรยายวันที่ 24 มิ.ย. 2559

ลิงค์ > http://kah.kasetanimalhospital.com/index.php/home/hospital-articles/item/79-how-to-approach-to-the-lameness-problems?

 

CPR:for vet nurse

โดย สพ.ญ.คาริน วิชชุกิจ

วันที่ 25 มีนาคม 2559

สังกัด เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รอการอัพเดทข้อมูล

 

Exotic at the beginning

โดย น.สพ.ธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร์

และ ลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

สังกัด คลินิคสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

รอการอัพเดทข้อมูล

 

Emergency Management Guidelines in Exotic Pets

Ladawan Areevijittrakul, DVM.

Teerapat Rungnirundorn, DVM.

Exotic Department of Kasetsart Veterinary Teaching Hospital

บรรยายวันที่

ลิงค์ > http://kah.kasetanimalhospital.com/index.php/home/hospital-articles/item/78-emergency-management-guidelines-in-exotic-pets

 

Basic for Diagnosis of Veterinary Dermatology

Charles Chen DVM MS Dip. AICVD

บรรยายวันที่ 29 ม.ค. 2559

ลิงค์ > http://kah.kasetanimalhospital.com/index.php/home/hospital-articles/item/77-basic-for-diagnosis-of-veterinary-dermatology

 

"ระบุ ตำแหน่งรอยโรค ใน 5 นาที"

ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, ศูนย์โรคระบบประสาท โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตร

บรรยายวันที่ 18 ก.ย. 2558

ลิงค์ > http://kah.kasetanimalhospital.com/index.php/home/hospital-articles/item/76-ระบุ-ตำแหน่งรอยโรค-ใน-5-นาที

 

Talking with Pathologist Part II :

Clinical Pathology for evaluation of Liver Disease in Dogs and Cats

Assist Prof. Phudit Maneesaay, DVM., MA.

Department of Pathology. Faculty of Veterinary Medicine Kasetsart University

บรรยายวันที่ 28 ส.ค. 2558

ลิงค์ > http://kah.kasetanimalhospital.com/index.php/home/hospital-articles/item/75-talking-with-pathologist-part-ii--clinical-pathology-for-evaluation-of-liver-disease-in-dogs-and-cats

 

Talking with Pathologist Part I :

Step by Step to Hematology

Assist Prof. Phudit Maneesaay, DVM., MA.

Department of Pathology. Faculty of Veterinary Medicine Kasetsart University

บรรยายวันที่ 7 ส.ค. 2558

ลิงค์ > http://kah.kasetanimalhospital.com/index.php/home/hospital-articles/item/74-talking-with-pathologist-part-i--step-by-step-to-hematology

 

Last modified on วันพุธที่ 21 กันยายน 2016 เวลา 09:26 น.
Administrator

Administrator

หน่วยงานสารสนเทศโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรได้รับมอบหมาย

ให้ดำเนินการจัดทำเว๊บไซท์ของโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์

และให้บริการความรู้กับสัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ

Website: www.kasetanimalhospital.com

Latest from Administrator

back to top