วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 12:56 น.
Rate this item
(1 Vote)

Internship Program รุ่น 8 ปี 2560

Internshipprogram 60 Internshipprogram 60 โรงพยาบาลสัตว์ มก.บข.

ประกาศรับสมัครเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมเรื่อง

“การเพิ่มพูนทักษะทางสัตวแพทย์ด้านคลินิกสัตว์เล็ก (Internship Program)”

ประจำปี พ.ศ.2560 รุ่นที่ 8

 

ประกาศรับสมัครสัตวแพทย์เข้าร่วมโครงการ 1 มี.ค. - 28 เม.ย.2560

สอบคัดเลือกสัตวแพทย์ (ข้อเขียน) 4 พ.ค.2560

สอบคัดเลือกสัตวแพทย์ (สัมภาษณ์) 11พ.ค.2560

ประกาศผล 15 พ.ค. 2560

รายงานตัว 22 พ.ค.2560

ปฐมนิเทศ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.2560

เริ่มปฏิบัติงาน 5 มิ.ย.2560-31พ.ค.2561

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 

 ใบสมัคร และค่าสมัคร 200 บาท

 

 ใบรับรอง 3 ฉบับ (ใช้ในวันมอบตัว) ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้างประจำหรือหากรับราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก

 

 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

 

 สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) /ปริญญาบัตร

 

 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

 

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 

 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 

 สำเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- คุณวรัมภา สังทรัพย์ (กวาง) เบอร์ภายใน 02-797- 1900 ต่อ 2330 หรือ 084-940- 6672

 

หมายเหตุ

 

ยื่นใบสมัครได้ที่ ชั้น3 ห้องธุรการ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบชนมพรรษา


ยื่นสมัครได้ถึงวันที่ 28 เม.ย.60 (ในเวลาราชการ 8.30-16.30น.)

 

Link Download เอกสารประกอบ

ใบสมัคร หรือ copy link ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/0By6bkRBQkLwiWXBiRzB3Q1gyWEE/view?usp=sharing

เอกสารประกาศ หรือ copy link ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/0By6bkRBQkLwiam1oRm84X3o1WWc/view?usp=sharing

Brochure หรือ copy link ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/0By6bkRBQkLwiYldCUDdfNVRFYzQ/view?usp=sharing

Last modified on วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:27 น.
Administrator

Administrator

หน่วยงานสารสนเทศโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรได้รับมอบหมาย

ให้ดำเนินการจัดทำเว๊บไซท์ของโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์

และให้บริการความรู้กับสัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ

Website: www.kasetanimalhospital.com

Latest from Administrator

back to top